اطلاعیه مهم مالی


قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت ثبت نام در ترم جاری (سال تحصیلی 98-97)

هزینه ثبت نام به صورت علی الحساب به حساب دانشگاه واریز گردد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی چک ها باید از نوع چک های جدید(صیاد) باشد و چک های قدیم به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.