برنامه دفاع از سمینار کارشناسی ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96


قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد

برای دریافت برنامه زمان بندی جلسات دفاع سمینار نیم سال دوم سال تحصیلی 97-96 بر روی نام دانشکده خود کلیک نمایید. حضور دانشجویان در زمان اعلام شده الزامی می باشد.

دانشکده برق

دانشکده کامپیوتر

دانشکده صنایع

دانشکده عمران