اطلاعیه مهم تصویب پروپوزال دانشجویان ورودی سال 1395


کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95، حداکثر تا تاریخ 1397/03/30 فرصت دارند پیشنهاد عنوان پایان­ نامه (پروپوزال) خود را به تصویب دانشکده برسانند.