فارغ التحصیلانی که دانشنامه های آنها آماده تحویل میباشد.