اطلاعیه مهم تعیین موضوع سمینار


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:

کلیه دانشجویانی که درس سمینار را در نیمسال دوم 97-96 اخذ نموده اند می­بایست حداکثر تا تاریخ 28/12/1396 جهت تکمیل فرم انتخاب موضوع سمینار با تایید استاد راهنما و استاد درس سمینار، و تحویل آن به واحد تحصیلات تکمیلی اقدام نمایند.