قابل توجه دانشجویان گرامی : اطلاعیه مالی 2


نظر به این که امتحانات ترم اول سال جاری در سالن ها و کریدورهای ساختمان 1و3 برگزار میشود و امکان تردد و رفت و آمد وجود ندارد لذا از تاریخ 96/10/10 جهت تسویه حساب مالی و دریافت کارت ورود به جلسه به انتشارات داخل محوطه و سایت مستقر در سلف سرویس مراجعه نمایید.