حذف کارآموزی نیمسال اول 97-96


در راستای اطلاعیه­ های قبلی، به استحضار میرساند تنها تا پایان این هفته (30 آذرماه) فرصت تحویل فرم­های مربوط به کارآموزی وجود دارد. بدیهی ­ست دروس آندسته از دانشجویانی که نتوانند حداکثر تا زمان تعیین شده نسبت به تکمیل فرم­ها و تحویل به واحد پژوهش اقدام نمایند، حذف می­گردد.

با تشکر- واحد پژوهش