اطلاعیه مهم تعیین استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396


قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396

کلیه دانشجویان می بایست جهت تعیین استاد راهنما و تحویل فرم مربوطه، حداکثر تا تاریخ 1396/09/28 به مدیرگروه خود مراجعه نمایند.لذا جهت اطلاع از اساتید راهنما و زمینه تخصصی آن ها، بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید:

اساتید راهنمای دانشکده کامپیوتر-کلیه گرایش ها

اساتید راهنمای رشته مهندسی عمران-سازه

اساتید راهنمای رشته مهندسی عمران-راه و ترابری

اساتید راهنمای رشته مدیریت بازرگانی

اساتید راهنمای رشته مهندسی صنایع

اساتید راهنمای دانشکده برق-کلیه گرایش ها