اتمام حداکثر زمان ارائه کارآموزی نیمسال اول 97-96


به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 درس کارآموزی اخذ نموده­ اند، میرساند تنها نمرات درس کارآموزی که حداکثر تا تاریخ 30/9/96 تحویل واحد پژوهش گردد، مورد تایید می­ باشند. بدیهی­ ست عواقب عدم تحویل نمره مربوطه حداکثر تا تاریخ فوق الذکر بر عهده دانشجو خواهد بود.

با تشکر- واحد پژوهش