اطلاعیه مهم امور دانشجویی در مورد کلاس های تربیت بدنی