کسب مقام قهرمانی در آسیا توسط دانشجوی ورزشکار دانشگاه صنعتی پویش قم


توجه

دانشجوی ورزشکار دانشگاه صنعتی پویش قم

آقای حسین عباسی

در مسابقات آسیایی گرجستان در رشته پاورلیفتینگ قهرمان شد و مدال طلای این رشته را به گردن آویخت.

این پیروزی ارزشمند را به استادان، دانشجویان و کارکنان موسسه تبریک می گوییم.

روابط عمومی موسسه