کسب مقام قهرمانی توسط دانشجو حسین عباسی


آقای حسین عباسی دانشجوی رشته برق

کسب عنوان قهرمان قهرمانان را در مسابقات پاورلیفتینگ کشوری به سرپرستی جناب آقای مهندس محمدمهدی منتظری مدیر امور دانشجویی انتخابی تیم ملی اعزام به گرجستان را به شما تبریک می گوییم.

پیروزمندی و موفقیت شما را در مسابقات جهانی از درگاه خداوند منان آرزو داریم.

روابط عمومی