کتابهای اضافه شده به مجموعه کتابخانه


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کتابهای جدول ذیل جهت استفاده علاقه مندان به مجموعه کتابهای واحد کتابخانه موسسه اضافه گردیده است.

3- ایتن، عناصر رنگ

2- ایسم ها در معماری

  1. معماری ایران (دوره اسلامی)

6- تحقیق در عملیات 2

5- مقاومت مصالح

4- معماری اسلامی

8- تحلیل اجزا محدود؛ تئوری و کاربرد در ABAQUS

7- استاتیک

10- آموزش اسکیس طراحی منظر

9- مصالح ساختمانی

11- 500 نکته کاربردی دیوارچینی، عایقکاری و الزامات عمومی ساختمان