کتابهای تازه رسیده


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کتابهای جدول ذیل جهت استفاده علاقه مندان به مجموعه کتابهای واحد کتابخانه موسسه اضافه گردیده است.

3- مهندسی مکانیک، استاتیک

2- طراحی پل

  1. مکانیک سیالات

6- اصول مخابرات بی سیم و سیار

5- سیستمهای خبره

4- کاربرد پردازش سیگنال در مهندسی و علوم

8- طراحی و کنترل مخلوط های بتن

7- تحلیل سازه ها (براساس SI)

10- دینامیک سازه ها (نظریه و کاربرد آن در مهندسی زلزله)

9- سازه های مشبک فضایی

12- عناصر و جزئیات اجرایی ساختمان

11- مکانیک مهندسی، دینامیک