کتابهای جدید


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کتابهای جدول ذیل جهت استفاده علاقه مندان به مجموعه کتابهای واحد کتابخانه موسسه اضافه گردیده است.

1- ابوالمشاغل 2- دیوان شهریار 3-کنترل مقاوم H 4- طراحی سازه های فولادی (جلد ششم)
5- طرح ریزی واحدهای صنعتی 6- یک، دو، سه ، طنز 7- شناسایی سیستم

8- برنامه ریزی نگهداری و تعمییرات

(مدیریت فنی صنایع)

9- دانش اقلیمی، طراحی معماری 10- تحقیق در عملیات (1) 11- ETABS 12- آموزش کاربردی MAYA
13- مخابرات سیار 15- تاسیسات ساختمان