عرض تسلیت خدمت آقای دکتر نمازی


جناب آقای دکتر نمازی

مصیبت وارده، درگذشت مادربزرگ مکرمتان را به شماو خانواده محترم تسلیت عرض نموده و به آن مرحومه غفران الهی و برای شما و خانواده محترم صبر و اجر آرزو داریم.

روابط عمومی موسسه