اطلاعیه عدم برگزاری کلاس های خانم دکتر کریمی


قابل توجه دانشجویان سرکار خانم دکتر کریمی

کلاس های خانم دکتر فاطمه کریمی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 1395/09/17 و 1395/09/18 تشکیل نمی شود