اطلاعیه عدم تشکیل کلاس در هفته


قابل توجه دانشجویان آقای دکتر محامدپور

کلاس های آقای دکتر محامدپور روز پنجشنبه مورخ 1395/09/11 برگزار نمی گردد و تشکیل جلسه بعدی کلاس ایشان روز پنجشنبه مورخ 1395/09/25 می باشد.