عدم تشکیل کلاس (تجارت الکترونیک)


قابل توجه دانشجويان استاد جعفرآباد

كلاس هاي آقاي دکتر جعفرآباد روز چهارشنبه مورخ 95/08/26 برگزار نمي گردد.