اطلاعیه ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 95


به اطلاع کليه داوطلبان ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسري سال 1395 در موسسه آموزش عالي پویش مي رساند، جهت ثبت نام در رشته های مندرج در جدول ذیل مي بايست از روز سه شنبه1395/07/13 لغایت 1395/0812ساعت 9:00 الی 15:00 به موسسه آموزش عالی پویش مراجعه نمایند.
گروه کدرشته محل رشته گرایش دوره جنس پذیریش مقطع
علوم ریاضی فنی 13923 مهندسی برق - غیرانتفاعی زن / مرد کارشناسی
علوم ریاضی فنی 13924 مهندسی پزشکی - غیرانتفاعی زن / مرد کارشناسی
علوم ریاضی فنی 13925 مهندسی شهرسازی - غیرانتفاعی زن / مرد کارشناسی
علوم ریاضی فنی 13926 مهندسی صنایع - غیرانتفاعی زن / مرد کارشناسی
علوم ریاضی فنی 13927 مهندسی عمران - غیرانتفاعی زن / مرد کارشناسی
علوم ریاضی فنی 13928 مهندسی معماری - غیرانتفاعی زن / مرد کارشناسی
علوم ریاضی فنی 13929 مهندسی نقشه برداری - غیرانتفاعی زن / مرد کارشناسی
علوم ریاضی فنی 13930 مهندسی کامپیوتر - غیرانتفاعی زن / مرد کارشناسی
علوم ریاضی فنی 13931 کادانی فنی برق گرایش الکترونیک - غیرانتفاعی زن / مرد کارشناسی
علوم ریاضی فنی 13932 کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات - غیرانتفاعی زن / مرد کاردانی
علوم ریاضی فنی 13933 علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر - غیرانتفاعی زن / مرد کاردانی
چند گروهی 20991 مدیریت بازرگانی - غیرانتفاعی زن / مرد کارشناسی

جهت کسب اطلاع از مدارک مورد نیاز به آدرسhttp://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=4731 مراجعه نمایید.

آدرس موسسه: قم- بلوار الغدیر- بعد از پمپ بنزین - کوچه 11