اطلاعیه ی مهم امور دانشجویی درمورد کلاس های تربیت بدنی