قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر


کلیه ی دانشجویان ورودی بهمن 94 که تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران می‌باشند با در دست داشتن معرفی نامه از بنیاد شهید حداکثر تا تاریخ 94/11/25 به امور دانشجویی مراجعه نمایند.