قابل توجه دانشجویان متخلف در امتحانات نیمسال اول 95-94


کلیه دانشجویانی که در ایام امتحانات مرتکب تقلب شده اند تا تاریخ 94/11/8 فرصت دارند به امور دانشجویی مراجعه نمایند.