قابل توجه دانشجویان ثبت نام شده در دوره آموزشی AVR


به اطلاع دانشجویانی که در دوره آموزشی AVR ثبت نام کرده اند می رساند، کلاسهای استاد طالب زاده طبق برنامه ذیل برگزار خواهد شد :

ایام هفته تاریخ کلاس- زمان
سه شنبه 94/8/26 سایت شماره 2 ساختمان شماره 3 - ساعت 18 الی 19:30
چهار شنبه 94/8/27 سایت شماره 2 ساختمان شماره 3 - ساعت 19:15 الی 20:45
سه شنبه 94/9/3 سایت شماره 2 ساختمان شماره 3 - ساعت 18 الی 19:30
چهارشنبه 94/9/4 سایت شماره 2 ساختمان شماره 3 - ساعت 19:15 الی 20:45
سه شنبه 94/9/17 سایت شماره 2 ساختمان شماره 3 - ساعت 18 الی 19:30
چهارشنبه 94/9/18 سایت شماره 2 ساختمان شماره 3 - ساعت 19:15 الی 20:45