قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر


قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 94 که تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگر می باشد می رساند ، حداکثر تا تاریخ 94/8/15 با در دست داشتن معرفی نامه از بنیاد شهید به امور دانشجویی مراجعه نمایند.