تخفیف ویژه


تخفیف ویژه

قابل توجه اساتید، همکاران و دانشجویان گرامی

معاونت فرهنگی تفاهم نامه هایی با مراکز درمانی (همراه با تخفیف ویژه) به شرح زیر منعقد کرده است :

1- دندان پزشکی سینا

2- درمانگاه آرمان

3- عینک جمهوری

جهت دریافت معرفی نامه به امور فرهنگی مراجعه فرمایید.