مرکز مشاوره


برنامه حضور مشاورین (مشاوره در همه زمینه ها) در سال تحصیلی 97-96:

سرکار خانم اکبری

چهارشنبه هرهفته از ساعت 10 الی 14

جهت هماهنگی و دریافت نوبت به امور فرهنگی مراجعه یا با شماره تلفن 02532859016 تماس حاصل فرمایید.