اطلاعیه مهم حذف پزشکی


اطلاعیــه مــهم: حذف پزشکی در امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

ضمن آرزوی سلامتی برای همه دانشجویان عزیز، توجه شما را به برخی نکات در این زمینه جلب می کنیم:

دانشجو در صورت بروز بیماری های حاد و عدم توانایی در شرکت در امتحان، تنها در همان روز امتحان جهت صدور گواهی استعلاجی با شماره تلفن 09127504195 جناب آقای دکتر مجید پارسا، پزشک معتمد دانشگاه قم در پیام رسان ایتا پیام ارسال نماید.

گواهی صادره از طرف پزشک معتمد را همراه با نام و نام خانوادگی، نام درس و نام استاد درس و تاریخ امتحان تنها تا تاریخ 1401/11/04 از طریق پیام رسان ایتا با شماره تماس 09191470610 جناب آقای احمدی واحد آموزش ارسال فرمایید.

بدیهی است ارسال گواهی پزشکی بعد از تاریخ مذکور قابل قبول نیست و برای دانشجو غیبت امتحانی لحاظ و نمره درس 0 لحاظ می گردد.