آغاز امتحانات پایان ترم دی ماه 1401


در روز 1شنبه مورخ 1401/10/11 امتحانات پایان ترم با حضور سرپرست محترم موسسه جناب آقای دکتر رضا دلاوری، معاون محترم پژوهش و فناوری جناب آقای دکتر داود فاتح و مدیر محترم حراست جناب آقای فتح الله اصغر پور آغاز گردید. موسسه آموزش عالی پویش آرزوی موفقیت در امتحانات پایان ترم را برای دانشجویان ارجمند از خداوند متعال خواستار است.