برگزاری انتخابات انجمن علمی


به گزارش واحد روابط عمومی موسسه

در روز یک شنبه مورخ 1401/9/28 انتخابات انجمن علمی گروه های مهندسی کامپیوتر، برق، مهندسی پزشکی، عمران، معماری و مدیریت با حضور حراست محترم موسسه، کارشناس امور دانشجویی و کارشناس واحد فرهنگی برگزار گردید.

این انتخابات تا پنج شنبه 1401/10/01 ادامه پیدا خواهد کرد و طبق اظهارات کارشناس محترم دانشجویی نتیجه انتخابات در روز دوشنبه مورخ 1401/10/05 اعلام خواهد شد.