تقدیر از آقای دکتر رضا دلاوری سرپرست موسسه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان


به گزارش واحد روابط عمومی موسسه:

در روز سه شنبه مورخ 1401/9/22 طی مراسمی با حضور ریاست محترم و اعضای گروه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سالن جلسات این سازمان از جناب آقای دکتر رضا دلاوری سرپرست محترم موسسه به عنوان عضو صاحب نظر و فعال هیأت اندیشه ورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقدیر به عمل آمد.