گزارش سیصد و سی و سومین جلسه ی شورا ی آموزشی


به گزارش واحد آموزش موسسه آموزش عالی پویش:

در تاریخ 1401/8/3 جلسه ی شورای آموزش با حضور ریاست محترم موسسه، جناب آقای دکتر دلاوری و آقایان دکتر رضایی، دکتر رحمانی فر و دکتر وفایی و سرکار خانم ها دکتر حبیبی و دکتر اخوان،دکتر بحرینی و خانم یوسفی جهت بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان برگزار گردید.

در این جلسه از جمله موارد زیر مقرر گردید:

1- درخواست مرخصی دانشجویان بررسی و با موارد موجه موافقت شد.

2- دروس معرفی به استاد و موارد تطبیق واحد دانشجویان بررسی و اقدامات لازم صورت گرفت.

3- تصمیمات لازم جهت درخواست تمدید سنوات دانشجویانی که سنوات آن ها به پایان رسیده است،گرفته شد.

4- همچنین در این جلسه در خصوص تغییر تعدادی از اساتید دروس مختلف تصمیم گیری و نتیجه گیری شد.

در پایان این جلسه ریاست محترم موسسه ، جناب آقای دکتر دلاوری ضمن تشکر و قدردانی از عوامل جلسه، در خصوص تلاش حداکثری پرسنل جهت خدمت رسانی به دانشجویان عزیز دستوراتی ابراز داشتند.