اطلاعیه مهم تمدید سنوات ترم 7 و بازگشت به تحصیل


کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که نیاز به تمدید سنوات ترم 7 و درخواست بازگشت به تحصیل و ... دارند لازم است نسبت به ثبت درخواست در سامانه گلستان و سامانه جامع امور دانشجویی (سامانه سجاد) اقدام نمایند در غیر این صورت هر گونه درخواستی ملغی خواهد بود و مسئولیت کلیه عواقب آن به عهده دانشجو می­باشد.

راهنمای ثبت درخواست در سامانه گلستان

راهنمای ثبت درخواست در سامانه جامع امور دانشجویی(سامانه سجاد)

لازم به ذکر است کلیه دانشجویان موظف هستند مبلغ 120000 ریال به شماره حساب 0110808399004 (بانک ملی) به نام خدمات آموزشی دانشگاه قم واریز نمایند و اسکن فیش واریزی را در سامانه مذکور و در قسمت مربوطه آپلود نمایند.

-در صورت عدم آپلود فیش واریزی در سامانه گلستان، خواهشمند است تصویر فیش مربوطه، به شماره 09191470610 از طریق پیام رسان ایتا ارسال گردد.