پیام تبریک ریاست محترم موسسه جناب آقای دکتر دلاوری به مناسبت آغاز سالتحصیلی جدید