اطلاعیه جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی


جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، موسسه ی آموزش عالی پویش در روز چهارشنبه مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۱با حضور ریاست موسسه ، معاونین و اعضای محترم برگزار گردید و تصمیمات لازم اتخاذ شد.