پذیرش بدون آزمون ("بدون کنکور") دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) موسسه آموزش عالی پویش قم


بسمه تعالی

موسسه آموزش عالی پویش قم در مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) بدون آزمون ("بدون کنکور") دانشجو می پذیرد.

ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش:


www.sanjesh.org ==> قسمت کاردانی به کارشناسی

مهلت ثبت نام


تا پایان روز پنج شنبه 9 تیرماه 1401

کدرشته های مقطع کاردانی به کارشناسی موسسه آموزش عالی پویش قم

* مديريت بازرگاني------------------------------------5485

* مهندسي حرفه اي الکترونيك كاربردي--------------1417


* مهندسي حرفه اي برق قدرت-----------------------1737


* مهندسي حرفه اي كنترل -------------------------- 1858


* مهندسي تکنولوژي مخابرات - انتقال ---------------1887


* مهندسي حرفه اي ارتباطات و فنّاوري اطلاعات------1937


* مهندسي فنّاوري شبکه هاي توزيع برق-------------2030


* مهندسي حرفه اي كامپيوتر نرم افزار-----------------2829


* مهندسي حرفه اي معماري---------------------------3347


* مهندسي اجرايي عمران------------------------------4169

مزایا:

- تقسیط شهریه

- وام بانکی جهت تقسیط شهریه

- ساختمان مدرن و جدید

- ارتباط با صنعت، صنایع کوچک و اداره های دولتی و خصوصی جهت کارآموزی، پروژه، بازدید و اشتغال

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید.

025-32160

داخلی: 122-113