اطلاعیه درمورد کدرشته های مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی پویش قم


بسمه تعالی


اطلاعیه درمورد کدرشته های مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی پویش قم


موسسه آموزش عالی پویش قم در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مهندسی از طریق آزمون سازمان سنجش دانشجو می پذیرد.

مهلت ثبت نام:

تا پایان روز دوشنبه 6 تیرماه 1401


کدرشته های مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی پویش قم:

ردیف رشته کد رشته
1 مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت 19739
2 مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي الكتريكي 19787
3 مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 21638
4 مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها 20715

مزایا:

* برای داوطلبانی که معدل مقطع قبلی آن‌ها جزء معدلین رتبه برتر باشد تا سقف 100 درصد در شهریه ثابت بر اساس مصوبه هیأت امنا مؤسسه تخفیف تعلق می‌گیرد.

* بر اساس مصوبۀ هیأت امنا مؤسسه به دانشجویان ممتاز در هر سال تحصیلی تا سقف 100 درصد شهریه ثابت تخفیف تعلق می‌گیرد.

* دانشجویان این مؤسسه از مزایای وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صورت تخصیص اعتبار برخوردارند.

* معرفی دانشجویان به برخی بانک‌ها برای اخذ تسهیلات(وام) بانکی جهت تقسیط شهریه تحصیلی در طول دوران دانشجویی صورت می‌گیرد.

* تقسیط شهریه تحصیلی در طول دوران دانشجویی صورت می‌گیرد.

* اعطای دانشنامه رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانش‌آموختگان این مؤسسه صورت می‌پذیرد.

* کلیه کلاس ها در ساختمان جدید و مدرن برگزار می گردد.

نشانی: قم-پردیسان-بلوار امامت-بعد از تقاطع شهروند-موسسه آموزش عالی پویش قم

تلفن: 32160-025

داخلی:122-113