اطلاعیه مهم مالی


اطلاعیه پرداخت شهریه

قابل توجه دانشجویان گرامی:

با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات و اینکه تاریخ بعضی از امتحانات تغییر کرده است، دانشجویان بدهکار امکان دیدن برنامه امتحانی را ندارندو همچنین امکان چاپ کارت ورود به جلسه برای این دسته از دانشجویان وجود ندارد.

دانشجویان بدهکار هر چه سریعتر جهت تسویه حساب به امور مالی ،آقای شاه محمدی مراجعه نمایند و یا با داخلی 119 تماس حاصل فرمایند.