اطلاعیه تغییر تاریخ شروع امتحانات


قابل توجه دانشجویان گرامی:

با احتساب چند هفته تاخیر به وجود آمده در شروع ترم و لزوم تشکیل کلاس های آموزشی طی 16 هفته ، تاریخ پایان کلاس ها مورخ 1401/04/08 بوده و به تبع آن تاریخ امتحانات تغییر یافته است.

لذا با مراجعه به برنامه درسی خود در سامانه گلستان تاریخ جدید امتحانات را مد نظر قرار دهید.