تعطیلی کلاس های روز سه شنبه مورخ 1400/03/03


به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند به علت آلودگی هوا و اینکه شاخص کیفیت هوا در وضعیت ناسالم قراردارد ، کلیه کلاس های روز سه شنبه مورخ 1400/03/03 تعطیل می باشد.