اطلاعیه اولین جشنواره فرهنگی-ورزشی


به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند،اولین جشنواره فرهنگی - ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی در رشته های ذیل برگزار می گردد، علاقه مندان جهت ثبت نام به امور دانشجویی مراجعه نمایند:

والیبال چهار نفره

داج بال

فوتبال

بسکتبال

پینگ پنگ

دارت