اطلاعیه ایاب و ذهاب دانشجویان از تهران به قم


به اطلاع کلیه دانشجویان ساکن تهران می رساند، سرویس ایاب و ذهاب(اتوبوس) برای دانشجویان هماهنگ گردیده است.

لذا متقاضیان بایستی ساعت 5 و 30 دقیقه صبح در محل ترمینال جنوب، ورودی نمازخانه و تاکسیرانی حضور یابند.

ساعت حرکت 5و45 دقیقه صبح

مبلغ: 350/000 ریال

راننده : آقای جواهری

شماره تماس راننده:09123518393