اطلاعیه مهم جهت الزام به حضور در کلاس ها


قابل توجه کلیه دانشجویان:

به اطلاع می رساند طبق قوانین آموزش هر دانشجو مجاز به 3 جلسه غیبت می باشد.

لذا دانشجویانی که بیشتر از این تعداد غیبت داشته باشند ، درس آنها حذف خواهد شد.

بنابراین دانشجویان نسبت به حضور در کلاس ها دقت لازم را داشته باشند.