اطلاعیه مهم حذف و اضافه


اطلاعیه مهم حذف و اضافه

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند ، تاریخ حذف و اضافه تا روز دوشنبه 1400/12/09 تمدید گردید، لذا دانشجویان هر چه سریعتر اقدام نمایند.