فراخوان پذیرش بدون آزمون(استعدادهای درخشان) دانشجویان ممتاز کارشناسی پیوسته جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی پویش در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 و


جهت دریافت فرم معرفی نامه پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم درخواست پذیرش دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته اینجا را کلیک نمایید.