اطلاعیه تعطیلی پنجشنبه یازدهم شهریورماه


قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت جلوگیری و اشاعه ویروس کرونا فردا پنجشنبه مورخ 1400/06/11 تعطیل می باشد.