اطلاعیه تعطیلی موسسه از تاریخ 25 لغایت 30 مرداد


قابل توجه دانشجویان گرامی :
نظر به اینکه کرونا ویروس با سویه دلتا در کشور در حال گسترش است جهت جلوگیری از اشاعه این ویروس منحوس از روز دوشنبه 25مرداد تا پایان روز شنبه 30 مرداد، موسسه آموزش عالی پویش تعطیل اعلام می گردد.