اطلاعیه مهم مالی در خصوص امتحانات آنلاین


قابل توجه کلیه دانشجویان

نظر به اینکه امتحانات ترم دوم سال تحصیلی جاری به صورت آنلاین برگزار می شود.

بنابراین دانشجویانی که تسویه حساب نموده اند ضرورت دارد ،24 ساعت قبل از شروع امتحان به واحد مالی (آقای خلیلی) داخلی 119 اطلاع دهند تا نسبت به باز شدن فایل امتحانات آنان اقدام شود.

واحد مالی