اطلاعیه زمان برگزاری آزمون تربیت بدنی استاد تلخابی