مدیریت مالی


معرفی رشته مدیریت مالی

https://aparat.com/v/XkMZ2

معرفی مهم ترین سرفصل های رشته مدیریت مالی

https://aparat.com/v/oaVpE

معرفی رشته های گروه مالی (حسابداری، مدیرت مالی، مدیرت بازرگانی و ..)

https://aparat.com/v/shmop